Tan Ping & Bjørn Nørgaard

9. september 2017 – 21. januar 2018.

Stor udstilling med  den kinesiske maler  Tan Ping og den danske billedhugger Bjørn Nørgaard.

Bjørn Nørgaard har igennem de sidste 15 år i længere perioder arbejdet i Kina på lokale værksteder. Et forhold der naturligvis har haft indflydelse på kunstneres virke, og vi mener det er væsentligt at belyse denne del af Bjørn Nørgaards inspiration og kunstneriske praksis. Tan Ping er Bjørn Nørgaards gode kollega og samtalepartner. Tan Ping er primært maler/grafiker mens Bjørn Nørgaard primært er billedhugger.

Der er således ikke tale om et slægtskab som sådan, men netop om dialog om kunstneriske spørgsmål. Denne dialog finder vi det væsentligt at præsentere som et kunstnerisk statement, hvor to verdener får mulighed for at mødes i samme hus.

I forbindelse med åbningen af udstillingen inviterede museet til et åbningsseminar omkring udstillingen. Læs mere her.

Udstillingen er skabt i samarbejde med Det Danske Kulturcenter i Beijing og udstillingen er støttet af: Familien Hede Nielsens Fond,Grosser L.F. Foghts Fond, Det Obelske Familiefond, Tove og Carsten Løvbjergs Almene Fond, Beckett Fonden, Knud Højgaards Fond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Insero Horsens, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og S.C. Van Fonden.