Tina Maria Nielsen – Salon des Refusés

Horsens Kunstmuseum har erhvervet et nyt værk – en totalinstallation af den danske kunstner Tina Maria Nielsen (f. 1964). Værkets titel ‘Salon des Refusés’ (2016) tager tematisk afsæt i tanker vedrørende det ”afviste” og henviser ligeledes til kunstudstillingen i Paris (1863), hvor der blev udstillet den censurerede kunst der var afvist af salonens jury. Derved blev denne udstilling en form for modkultur mod tidens etablerede kunstscene. Titlen knytter sig ligeledes til ”det afviste” i en bredere forstand, både som psykologisk mekanisme; det individet afviser rent mentalt, som derfor ligger latent og ulmer under overfladen. Men også det fysiske rum som f.eks. kælderen, hvor man placerer de genstande der ikke er plads til eller passer ind – kælderen er rent symbolsk forbundet med det vi opfatter som et mere mørkt og dystert gemmested.

se interview med kunstneren om dette værk

Salon des refusés. 2016
Bronze, strudseæg, sølv, gips, metal. Variable mål
Inv.nr. 1396
Gave 6/10 – 2016 fra Ny Carlsbergfondet