Tørskind grusgrav og skulpturpark  – Bemærk ændring af tidpunkt ! 

Tirsdag den 4. september kl.16 – 17 ved Trine Grønt fra Vejlemuseerne
Tørskind grusgrav er en tidligere grusgrav, der er ændret til en skulpturpark med værker udført i stål, granit og træ af Robert Jacobsen og hans elev, franskmanden Jean Clareboudt under en femårsperioden fra 1986 til 1991. Skulpturparkens tema er solens gang over himlen i løbet af en dag. Grusgraven er den dag i dag en del af Vejlemuseerne.

Campus Vejles kunstsamling
Tirsdag den 4. september kl.17.30-18.30 ved Margit Erdmann

Campus Vejle er en moderne og tidssvarende uddannelsesinstitution med mange forskelligt rettede uddannelsesaktiviteter, der afspejler behov og krav i et samfund i forandring. Skolen opfylder i høj grad de forventninger, der stilles fra borgere og offentlige og private virksomheder.
Campus Vejle er en af regionens største, og i hverdagen tæller skolen ca. 2500 elever, et stort antal kursister og ca. 350 medarbejdere. Campus Vejle har en større kunstsamling, som denne dag vil blive præsenteret af Margit Erdmann.

Praktisk info og tilmelding: 
Vi mødes ved Tørskind Grusgrav, Tørskindsvej 98 A 6040 Egtved. Her vil Trine Grønt fra Vejlemuseerne fortælle om grusgraven og forestå dagens rundvisning. Efter rundvisningen ca. kl.17.00 fortsætter turen til Campus Vejle, Boulevarden 48, 7100 Vejle hvor Margit Erdmann fortæller om og viser rundt i Campus Vejles kunstsamling.
Efter de to rundvisninger er det muligt at tilmelde sig fællesspisning til 90 kr. pr. person + drikkevarer.
De to rundvisninger er gratis at tilmelde sig.
Tilmelding senest den 25. august til bestyrelsesmedlem Per Kirkeby mail: per.kirkeby@hotmail.com

 

Horsens Kunstmuseums Venner har i foråret 2018 haft inviteret til artist talk, generalforsamling og en spændende kunstrejse til London. Efterårets program er netop nu under udarbejdelse og yderligere information følger i begyndelsen af sommeren 2018.

På Gensyn.