Atelier “mellem grænser” skulptur af Ib Braase

Følg konserveringen af Ib Braases skulptur ‘Atalier mellem  grænser’ fra 1988, i store dele af april måned, når skulpturen opstilles i museets stueetage. Efter konserveringen flyttes skulpturen ud i Caroline Amalie Lunden, hvor den for eftertiden vil have en permanent placering.

Horsens Kunstmuseum indlemmede den 8. oktober 2016 skulpturen ‘Atalier”mellem grænser” fra 1988 af Ib Braase til museets samling. Skulpturen blev doneret til museet af Det Danske Centralbibliotek i Sydslesvig. Det var oprindeligt Statens Kunstfond der i sin tid indkøbte værket til placering  i bibliotekets gård.

Værket består af blandt andet; jern, kobber, granit, cement, jernstænger og marmor. Skulpturen kan fremstå som både værende under opbygning, eller noget, der er i forfald. Værket går imod en traditionel skulpturopfattelse og var i forbindelse med opstillingen i 1989  genstand for stor debat, et debat der i ny og næ er dukket optil overfladen igen.  Museet har en stor samling af Ib Braases skulpturer. Det vil være muligt at se værket i løbet af foråret 2018, hvor skulpturen vil blive stillet op i museets stueetage, hvor konservatorerne skal gennemgå den inden den opstilles foran Horsens Kunstmuseum.

 

Info om skulpturen:

Atelier ”mellem grænser” . 1988
Jern, kobber, aluminium, cement, granit, marmor, metal, bemaling bronze og (plastikspand) (spanden er gået til)
Inv.nr. 1397
Gave 8/10 – 2016 fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Indkøbt af Statens Kunstfond i 1988 til placering i biblioteket.