Michael Kvium – Skitsen

Fredag den 7. juni – søndag den 29. september 2019. 

I samarbejde med Michael Kvium viser Horsens Kunstmuseum på baggrund af kunstnerens skitsearbejde udstillingen ‘Skitsen’. På udstillingen præsenteres 144 skitser i museets Kviumsal og det tilstødende udstillingsrum.

Horsens Kunstmuseum har siden 1984 fokuseret på Michael Kvium (f.1955) i museets indsamling og huset råder idag over landets største samling af kunstneren. Derfor er det os en stor glæde at præsentere en særudstilling, som fokuserer på de faser der ligger i det kunstneriske arbejde inden malerier skabes.

 

Tak til Museet Holmen og fonde

Udstillingen er blevet realiseret takket være Museet Holmen som præsenter udstillingen frem til og med søndag den 19. maj. Udstillingen er blevet til med støtte fra: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Knud Højgaards Fond, Oticon Fonden, Beckett-Fonden, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat. I forbindelse med udstillingen har Museet Holmen publiceret et udstillingskatalog, som i forbindelse med udstillingen kan købes på Horsens Kunstmuseum.

 

Der er åbning af udstillingen fredag den 7. juni kl. 16.00. Alle er velkomne.