Foråret 2019 byder på en række spændende aktiviteter på Horsens Kunstmuseum i venneforeningsregi

Tirsdag den 23. april kl.18.30 – Ekstraordinær Generalforsamling

I henhold til beslutning på generalforsamlingen den 6. marts 2019 indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling på Horsens Kunstmuseum, Carolinelundsvej 2, 8700 Horsens, tirsdag den 23. april 2019 kl. 18.30 med følgende dagsorden:

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Anden behandling af bestyrelsens forslag om en tilføjelse til vedtægterne §6, som blev vedtaget på generalforsamling den 6. marts 2019 om:

“Foreningen forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer han råde over dankort og netbank til foreningens bank-/girokonti hver for sig”

  1. Evt.

Efterfulgt af:

Gå på opdagelse i Horsens Kunstmuseums magasin// Tirsdag den 23. april kl. 19.00
Ved Claus Hagedorn-Olsen & Julie Horne Møller
Få et anderledes indblik i den del af museet, der ikke normalt er tilgængeligt for den almindelige museumsgæst.
Horsens Kunstmuseum inviterer indenfor bag kulisserne, til et spændende kig ind i museets magasin. Museumschef Claus Hagedorn-Olsen og museumsinspektør Julie Horne Møller viser rundt i den store kunstsamling, der rummer et væld af nyere- og moderne kunst fra 1900-tallet og frem til i dag.
Museet indvidede i 2017 det nye magasin på 230 kvm, en kæmpe udvidelse fra det gamle magasin, der har givet plads til mange nye kunsterhvervelser i mellemtiden, flere som vil blive mulige at opleve på rundvisningen.

 

Foreningen tager lørdag den 11. maj en tur til CLAY museet nær Middelfart

CLAY præsenterer for øjeblikket:
Udstilling af Royal Copenhagen
Erik Veistrup
Poul Erik Madsen
60 pottemager og keramiker udstiller krus med videre.

Clay ligger smukt på kanten af Lillebælt mellem to broer og med skoven som nærmeste nabo.
Museet har en skøn cafe og spændende museumsbutik.

Praktisk information: 
Tur til CLAY keramikmuseum, Grimmerhus Kongebrovej 42, 5500 Middelfart.
Lørdag d. 11.5.-19. Kl.10.00.
Entre 100 kr. (Medlem af ældre sagen 90kr).
Omvisning kl. 10.15. – 11.00 (cirka).
Arbejdende værksted -pottemageri.
Kunstnere udstiller og sælger denne dag, uden for museet (ca. 300 m derfra).

Til de af foreningens medlemmer som ønsker samkørsel, så mødes de på Horsens Kunstmuseums P-plads kl. 9.00. Dette aftales med bestyrelsesmedlem Per Kierkeby. Tilmelding senest d. 26.4. -19 på mail: Per.Kirkeby@Hotmail.com